Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kusti’nin yapısının sembolleri ve anlamları

“Kuzu yününden hazırlanan ve her zaman masumiyet ve saflığın amblemi olan Kusti, bir Zerdüşti’ye yaşamın saflığını ve her zaman yerine getirmesi gereken hareketleri hatırlatan işaret olarak düşünülür. Kusti’yi oluşturan 72 ip, Zerdüştiler’in ayinle ilgili dualarının önemli bir bölümünü oluşturan Yasna’nın 72 bölümünü sembolize eder. Ayinin başlangıcındaki ipin bükülmesi, şimdiki maddi dünya ile gelecekteki ruhani dünyanın bileşimini sembolize eder. Kusti’nin kendi içinden döndürülüşü ise, ruhun maddi dünyadan ruhani dünyaya geçişini sembolize eder. Son olarak, tüm iplerin tek bir ip gibi birleştirildiği ya da örtülüşü de, evrensel birliği ya da kardeşliği sembolize eder.”

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)