Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gömleğin yapısı

“Kutsal gömlek semboliktir. Beyaz patiskadan yapılmıştır. Zerdüşt dininin sembolü olduğu gibi, beyaz renkte olmasından dolayı masumiyetin ve saflığın da sembolüdür. Gömlek, yanlardan dikilmiş iki parçadan oluşur. Bir dikiş yeri sağ el tarafında, diğeri sol el tarafında gömleği, ön ve arka olmak üzere iki parçaya bölmüştür. Ön ve arka olmak üzere iki parça, birbiriyle ilintili olan, geçmiş ile gelecek zamanı sembolize eder. Ön parça, bir Zerdüştiye, geçmiş zamanların kurumlarına ve insanlarına olan görevlerini hatırlatmak içindir. Gömleğin ikinci, yani arka parçası ise, bir Zerdüştiye geleceğe dair olan görevlerini hatırlatmak içindir. Kısacası, gömleğin iki bölümü olan arka ve ön kısımları, ‘Şimdiki zamana gelenin geçmiş olduğunu ve bizi geleceğe götürecek olanın da bu öğreti olduğunu aklında tutarak, dümdüz önüne bak’ demektedirler.”

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)