Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Dine kabul

“Dört bölümden oluşur:

1-İnancın ifade edildiği dua ve gömlekle kuşanış: Çocuktan aşağıdaki şekilde inancın ifade edildiği duanın okuması istenir. ‘Ahura Mazda’nın armağanı olan en iyi, en kutsal, en akıllı, en adil Mazdayasnian adaletine hamd olsun. Tanrının bu dünyaya gönderdiği iyi, doğru ve mükemmel din, peygamber Zerdüşt’ün getirdiği dindir. O din, kutsal Zerdüşt’e bildirilen Ahura Mazda’nın dinidir.’ Bu inancın ifade edildiği dua, Aşem Vohu’nun kısa dua formülü ile sona erer.

‘Doğruluk en iyi hediye ve mutluluktur. Adil olana, en iyi doğruluğun uğruna doğruluk ve mutluluk ver.’

Çocuk inancın ifade edildiği duayı bitirdiği zaman, ayini yöneten din adamı, Ahunwar duasını okuyarak çocuğa kutsal gömleği giydirir.

2- Kutsal kemerle kuşanış ve duasının okunuşu: Ayini yöneten din adamı, eğer akşamsa batıya, sabahsa doğuya bakarak çocuğun arkasında ayakta durur.  Bu kısmında çocuğun da katıldığı duayı okur. Din adamı ve çocuğun birlikte okuduğu duanın özü şudur: ‘Her şeyi bilen Tanrı’dır. Ehriman, dünyanın ilerlemesini durduran kötü ruhtur. Kötü ruhu ve suç ortaklarını başarısız kıl ve heveslerini kır. Her şeyi bilen Tanrı! Tüm günahlarımdan tövbe ederim. Yapmış olabileceğim tüm kötü şeylerden, söylemiş olabileceğim tüm kötü sözlerden, zihnimde oluşabilecek tüm kötü düşüncelerimden tövbe ederim. Hamdolsun Ahura Mazda’ya. Kötü ruh Ehriman mahkum olsun. Doğruluk iseği en çok övgüye değer şeydir.

Bu duanın okunuşu sırasında din adamı çocuğu kutsal kemerle kuşandırır.

3- İnanç duaların çocuk tarafından okunuşu : Çocuk, kutsal gömlek ve kemeri giymiş olarak, aşağıdaki gibi olan Zerdüşti inanç ve iman şartlarını din adamı ile birlikte okur.

‘Her şeye kadir olan Ahura Mazda! Yardımıma gel. Ben tanrıya ibadet eden, tapanım. Ben tanrının ve Zerdüşt’ün tapanıyım. Zerdüşt dinine hamdetmeye katılıyorum. İyi düşünceler, iyi sözler ve iyi eylemlere şükrediyorum. Tartışma ve kavgaları yok eden, birlik ve akrabalığı getiren, kutsal olan, henüz serpilmiş olan ve gelecekte de gelişecek olan, muvaffak olacak olan, tanrı tarafından Zerdüşt’e bahşedilen en büyük, en iyi ve en mükemmel din olan Mazdayasnian dinine şükrediyorum. İnanıyorum ki tüm iyi şeyler tanrıdan gelir. Bu yüzden Mazdayasnian dinine hamdolsun.’

İman şartlarının en önemli bölümü, çocuğun, iyi düşüncelerin, iyi sözlerin ve iyi davranışların faydalarına inandırıldığı bölümdür. Bir zerdüşti, ruhunun kurtuluşu için hiç kimseye değil, kendisine bakması gerektiğine inanmalıdır. Hiç kimse ne bir din adamı ne de peygamber, onun için aracılık etmeyecektir. Kurtuluşu için sadece kendi düşüncelerinin, öszlerinin ve davranışlarının saflığına ve temizliğine bakmalıdır. Zerdüşt dininin ahlaki yapısı, iyi düşünceler, iyi sözler ve iyi eylemlerin üçlemesine dayanır.

4- Tan-Dorosti ya da takdis duasının okunuşu: Kutsal gömlek ve kemerle kuşanışın ardından, çocuk tarafından iman şartlarının okunuşu ile tören son bulur. Sonrasında ise, sadece dine yeni giriş üzerine tanrıya şükran sunmak ve Tan-dorosti (vücudun sağlığı) ya da takdis duasının din adamı tarafından okunuşu kalır. Bu bölümde din adamının söylediği şudur: ‘Sağlığın, uzun yaşamın, dindarlığın saltanatının tadını çıkar. Yazatalar ve Ameşa Spenta yardımına gelsin. Zerdüşt dini muvaffak olsun. O her şeye kadir Tanrı! Uzun yaşamanın sevincini ihsan et bize, bütün toplumumuza ve çocuğa sağlık ihsan et. Onun, erdeme, dürüstlüğe hizmet etmesi için uzun yaşamasını sağla. Günlerini, aylarını ve yıllarını hayırlı kıl! Hayırsever ve dindar bir yaşama rehberlik etmesi için uzun ve güzel yıllar yaşamasını sağla. Doğru davranışlarda bulunmasını sağla. Sağlığın, iyiliğin ve erdemin onun nasibi olmasını sağla. Ölümsüz meleklerin olduğu gibi onun da tüm iyi dileklerinin yerine getirilmesini sağla, amin!’

Bu duadan sonra tören son bulur. Bütün din adamlarının parası ödendikten sonra, toplanmış olan misafirlere çiçekler sunulur ve herkes dağılır.”

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)