Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Tören için çocuğun yaşı

“Yedi yaş, çocuğun dine girişi için belirlenmiş olan en uygun yaştır. Herodot ve Strabon’a göre, eski İranlılar çocuklarının eğitimine beş yaşında başlardı. Bu eğitimin bir bölümü, onları Sudreh ve Kusti giyme törenine hazırlayan dini eğitimdir. Platon ise, eğitim yaşı olarak 7 yaşı işaret eder. Yedi yaş, dine kabul töreninden sonra, eğitime başlamanın uygun yaşı olmalıydı. Vendidad 15-45 ve Denkard 4-170 Plato’nun ifadesini destekler. Çocuğun, töreni anlayacak ve sorumluluklarını bilecek düzeyde zekaya sahip olmadığı veya bazı kaçınılmayan özen nedenlerden dolayı, törenin, 15 yaşına kadar herhangi bir yaşa ertelenebilmesine izin verilir. 15 yaşından sonra, bir Zerdüştinin kutsal gömleksiz ve kemersiz olması, onun cemaat dışı ve günahkar bir yola düşmüş sayılmasına yol açar. Eğer birisi, 15 yaşında olmasına rağmen kutsal gömleği giymemiş ve kemeri takmamışsa, Kuşad Davaraşni günahını işlemiş olur.  (Vendidad 18-54) Çocuğun kutsal kemer ve gömlekle kuşatılma yaşına gelmesi ile birlikte, ebeveynlerin çocuklarına daha iyi dini ve ahlaki eğitim verme sorumlulukları da başlar. Bu görevlerini yerine getirmede başarısız olurlarsa ve eğer sonuç olarak çocuk yanlış bir davranışta bulunursa, ebeveynler de ahlaki olarak sorumlu tutulur. Diğer yandan, çocukların erdemli davranışlarında, ebeveynlerin verdikleri dini ve ahlakî eğitimin payı varsa, ebeveynlerden övgüyle söz edilir.”

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)