Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Zerdüşt'ün peygamber oluşu

"Ey Mazda, beni kendi dil ve sözünle bunlardan haberdar buyur ki, ben onları insanlara tebliğ edeyim." (Yasna 31/3)

"Zerdüşt, tam on yıl boyunca, fakirlik ve yoklukla uğraşır. Bir yandan da, halkının acılarını hafifletici yöntemleri bulabilmek için durmadan çalışır. Dünyadaki bütün kötülüklerin nereden geldiğini düşünmeye başlar. Bu acıların kaynağını bulabildiğinde, halkını mutlu ve güçlü kılma rüyasını gerçekleştirebileceğine inanmaktadır.

Ve Zerdüşt, iyilik ve kötülük üzerine daha iyi düşünebilmek, dünyayı anlayabilmek ve aradığı bilgiyi bulabilmek için, Sabalan Dağı'na çıkar. Dağda geçirdiği üçüncü günün gecesinde, uykusunun en derin yerindeyken, gök gürültüsünü andıran müthiş bir ses işitir, daha sonra ses giderek insanın içini okşayan bir mırıltıya dönüşür. Birdenbire üzerine çok şiddetli bir ışık çöker ve Tanrı Ahura Mazda ona insanı suretinde görünür. Ve Ahura Mazda ona der ki, 'Seni yaratmış ve sonra da sevgili olarak seçmiş olan Ahura Mazdayım ben. Ey insanların en iyisi olan Zerdüşt. Şimdi sesimi dinle. Sesim sana gece gündüz demeden sürekli şekilde hitap edecek ve böylece sana hayattar kelamı yazdıracaktır.'

Buna benzer bir anlatım İslam dininde de vardır. Hz.Muhammed Hira Dağı'na çıkar ve tanrı ona seslenerek Kur'an ayetlerini yazdırır. Zerdüşt, Tanrı'nın söylediklerini, koyun derisi üzerine, ateşte islendirilmiş tahta bir çubukla yazmaya başlar. Ve Avesta böyle meydana gelir. Tıpkı Müslümanlar'ın Kuranı gibi önce hayvan derilerinin üzerine yazılmış, sonra ise Musevilik'te olduğu gibi, duaları, yasaları ve ibadet şekillerini de içeren tüm metinler, sedirden yapılmış kutsal bir emanet sandığının içinde saklanmıştır.

On yıl süreli bir yalnızlık döneminden sonra, doğduğu kabileye dönmüş olan Zerdüşt, kabilesi ile birlikte, komşu Aria kabilelerini bir araya getirip, onları Turanlılar'a karşı savaşmaya teşvik eder. O sırada Ahura Mazda'nın kelamı olan Avesta'yı da müjdeler. Ve ardından Turan Kıralı Azdehak, demirci Kawa tarafından öldürülüp, Belh'teki kale Arialılar tarafından işgal edilir ve her iki dev yılan paramparça edildikten sonra da Ahura Mazda'nın dini kurulmuş olur."

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)