Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Navzote töreni

“Bu en büyük sözlere kulak veriniz. Onları aydın bir düşünceyle değerlendiriniz. Bu iki düşünce (yalan ve doğruluk) arasındaki farkı düşününüz. Ondan evvelki son gün gelir ve herkes kendi dinini kabul eder. Ve sonra muradımıza ereriz.” (YASNA 30/2)

“Kusti denilen kemeri ve Sudrah denilen gömleği bütün Zerdüştiler takmak zorundadır. 7-15 yaş arasındaki çocuklar, kendi isteği ve iradesiyle dine girmek istediğini söylediğinde, dine kabul töreni düzenlenir ve ona kemeri takılır.

Diğer dinlerde, bir çocuk doğduğu zaman ana-babasının dinini alır (Müslüman, Musevi veya Hıristiyan). Ama Zerdüşt dininde, çocuk Zerdüşti olarak doğmaz. Büyüdüğünde, kendi isteğiyle Zerdüşti olur. Zerdüşt dininin en belirgin sembolü kemer takmak olduğu için, dine kabul edilecek çocuk, gelin ya da damatmış gibi özenle bu güne hazırlanır. Anne ve baba, çocuklarının bu gününden dolayı olağanüstü mutluluk duyar.”

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)