Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Tiragan Öyküsü

"Günahkar Turan hükümdarı Afrasyab, İran'ı işgal ettiği zaman, 8 yıl boyunca hiç yağmur yağmadığı söylenir. Afrasyab, bilgelere ve astrologlara neden yağmur yağmadığını sorar. Zu Tahmasp cevap verir, 'Sen imansız oldun, çünkü, Feridun sana sadece Türkistan'ı verdi ve onayı bana tevdi etti. İran'ı da bize tahsis etti. Sen bu akitten döndün. Bu yüzdendir ki günahına karşılık yağmur yağmıyor.'

Afrasyab bu durumu nasıl düzeltebileceğini sorar. Zu Tahmasp cevap verir, 'Ben buradan bir ok atacağım ve okum nereye düşerse, orası senin bölgenin sınırı olacak.'

Afrasyab kabul eder. 'Dağların Tiri Zu Tahmasp okunu İran'dan fırlattı ve ok Ahura Mazda'nın emriyle Türkistan'a düştü. Ok Türkistan'a düştüğünde, Afrasyab imansızlığı sebebiyle yağmurun yağmadığına şahit oldu. Sonra Afrasyab ordusuyla İran'ın dışına çıktı ve Turan ülkesine yerleşti. Govad'ın gününde bu haber yayıldı ve Govad'ın gününde çok şiddetli yağmur yağdı.'

 Ve o günü, Tir ayının Tir gününü bayram ilan ederler. O gün din adamlarının ellerine bağladıkları Nirang çözülür ve denize ya da nehre atılır."

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)