Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İbadet ve dualar

“Ey doğruluk; Mazda’nın mukaddes aklını ve hamd için, ellerimi yardım isteyerek kaldırır ve her şeyden evvel dilerim ki, Vohu-Menah’ı ve yaratılışın ruhunu hoşnut edeyim.” (Yasna 30/2)

“Zerdüşt dininde ibadet, aynı İslamiyet’teki gibi günde beş kezdir ve ibadethanede yapılır. İbadethanenin ortasında camlı ve kapalı bir bölmede sürekli ateş yanar. O bölmeye sadece din adamları girebilir. Bembeyaz giysiler içindeki ‘Mobed’ denilen din adamları, ateşin bulunduğu bölmeye girip ateşi alevlendirir. Aynı Hıristiyanlık’ta olduğu gibi, ibadet zamanını bildirmek için üç kez çan çalar. İbadeti ise, yüzleri ateşe dönük bir şekilde, Mobed önde, cemaat (kadın, erkek karışık bir şekilde) arkada, eller havaya doğru açık olarak, kutsal kitapları Avesta’dan dualar okumak suretiyle gerçekleştirirler. Bu okuma sırasında, dinin sembollerinden biri olan Kusti’yi yani kemeri çözüp kemer üzerine dualar ederek kemeri yeniden takarlar. İbadet sırasında okudukları dualar, genelde Tanrı Ahura Mazda’ya doğruluğa ve iyiliğe bağlılıklarını bildiren dualardır.

(Sami Solmaz, Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler)