Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hangi kitaplar Zerdüştiler için kutsaldır?

"En eski kutsal kitap Avesta'dır. Binlerce sayfa uzunluğundadır. Gathaları içeren bazı bölümler Eski Avesta ya da Gotik Avesta denilen daha eski lehçede yazılmışlardır.

Kalan büyük bölümler :

Yasna : Kutsal dua usulü ve Zerdüşt'ün Gathalarıyla, ilahileri.

Khorda Avesta : Ortak Duanın Kitabı, Yashtlar (Kutsal oluşumlara dair ilahiler), Niyayişler, (Güneş'e, Mithra'ya, Su'ya, Ateş'e ve Ay'a münacaatlar), Gehler (günün beş bölümü için dualar), Afrinaganlar (şükran, takdis törenleri) ve diğer dualar.

Visperad : Toplu dua yöntemine dair dulaların olduğu bölüm.

Vendidad : Öncelikli konuları, efsaneler ve bazı tıbbi metinlerin saflığıdır (üslup temizliği).

Kısımlar : Orijinal Avesta düzeni 22 kitabı (toplu dua usullerine ilişkin, tarihsel, tıbbi, yasa vb. gibi) kapsamaktadır. 9.yüzyıldaki varlığı belgelerle ispat edilmektedir. O zamandan beri birçok dua yöntemine ait metinler kaybolmuştur. Zerdüştiler'in, Avesta'ya ek olarak, Pehlevi dilinde yazılmış, Sasaniler döneminden kalma pek çok kutsal kitabı da vardır.

Gathalar : Gathalar (Manthra), düşünceyi harekete geçiricidirler. 17 şarkı ve toplam 241 Stanzadan oluşurlar. Her Stanza başlı başına bir harekete geçiricidir. Divan Gathalar (yüce şarkılar) olarak adlandırılırlar. Zerdüşt topluluğu her gün bir Gathayı, düşünceyi harekete geçirmesi, bedensel ve zihinsel yaşamı iyileştirip Tanrının iyi dünyasında canlı hayatına hizmet edebilmesi için tanrıya sunarlar. Gathalar ve ilaveleri (Stot Yasn), Avesta'da, mevcut olan 'düşünceyi harekete geçiriciler' olarak tanımlanır. Bunun tamamlanması da bir yıl boyunca çalışmayı gerektirir.  Stanzaların ardı ardına her gün okunması, Gathaların anlaşılması ve özümsenmesi için iyi ve kolay bir yoldur. Gathalar, rehberdir. Kişinin günlük Stanzayı okuyup özetini algılaması, içindeki başdöndürücü noktaları kavraması istenir ki düşünceleri harekete geçsin, yüce tanrıyı ve asilce biçimlendirilmiş canlılar dünyasını memnun etsin. Bir sonraki Stanza bir sonraki günle gelecek ve Stot Yasn tamamlanana kadar bu böyle sürecektir. 'Tatmin olan dünya, doğruluk, iyi akıl ve tüm ilahi hakimiyetin, yaşamın tüm prensiplerinin üstün gelmesi için dua eder. Yeni bir devir doğmuştur ve Zerdüşt tarafından yayılan yüce kardeşliğin, tanrı tarafından kutsanmasını diler.'

Yaşam prensiplerini temel alan Zerdüşti kardeşliği, zihinde ve bedende, ruhta ve maddedeki gerçek mutluluğa doğru saygı, tanıma ve ilerleme gerektirir. Gathaların ikinci şarkısı ilginçtir, çünkü Zerdüşt'ün niçin özellikle de doğruluk ve yetkinlik tabanında canlılar dünyasına, tanrı ve lider olarak seçilmiş olduğunu ifade eder. Bu yalnızca Hint-İranlıların en eski kaydı olmakla kalmayıp, dünyada kaydı bulunan ve sahibinin Zerdüşt Spitama'nın el değmemiş metnini yansıtan en eski dramatik şiirdir.

"Canlılar dünyasındaki kuvvet haktır. Güçlüler zayıfları ezer ve onları meşru olarak sahip olmaları gereken haklarından mahrum eder. Ormana uygun bir yasa olabilir, ancak insan sadece bir hayvan olmaktan çıktı. Şu anda hükmeden o. Ateşi keşfetti; metali ve onu şekillendirecek alet yapmayı ve daha birçok şeyi. Tüm bu buluşlar onu çok güçlü kıldı. Muhteşem şeyler yapabildiği kadar muhteşem şeylere zarar da verebilir. Bu yok etme eğilimi, yalnız kendi varoluşuna değil, bu iyi dünya üzerindeki tüm canlı hayatına da büyük bir tehdit oluşturmakta."

Artık hükmeden konumunda olan insan, aslında çok güçlü ve net bir düşünme kabiliyetine sahiptir ve eğer sürekli olarak iyi akıl tarafından yönlendirilirse yapıcı olabilir. Bundan ötürü de iyi akıl insanın tek rehberi olmak üzere çalıştırılıp güçlendirilmelidir. Yaptığı şeyleri doğru yapmalıdır ve ona şu öğretilmelidir: "Güç, doğru değildir, doğru, güçtür."

Canlılar dünyası, yaşamına ancak, insan iyi akıl tarafından yönetilirse devam edebilir. Dünyanın yalnızca bilge ve iyi niyetli bir lideri olmalıdır. Bu iki şeyi içerir: saldırganlık ve baskıyı kontrol altında tutmak için güç ve bunları elimine ederek, sürekli barış ve huzuru kurmak için bilgelik. Canlılar dünyası bu nedenle bu iki gerekliliği bünyesinde barındıran bir lidere ihtiyaç duymaktadır. Bu kişi, Zerdüşt Spitama'dır. Değişim getirmek üzere arayış içinde olan ve geçmişin duyarsız baskı ve saldırganlığını gösterecek olan da odur.

Gathalar 2 Stanza 11

1- Hiddet ve istilalarla umutsuzluğa düşürülen yaşayan dünyamız, niçin yaratılmış olduğunu düşünür. Yaratıcının tek başına onu sıkıntısından kurtarabileceğini bilerek iyileşmek için tanrıya döner.

2- Doğruluk evrensel yasası yaratılışı düzenler. Tanrı ondan şikayetleri dikkate alıp dünyayı huzura kavuşturabilecek bir lider görmesini ve üzerindeki baskıyı kaldıracak bir efendi bulmasını ister.

3- Doğruluk evrensel yasası, gücün haklı olduğunu ve hiçbir gücün de art niyetsiz olamayacağını görür. Güç sahipleri zayıflara yardım etmezler. Evrensel yasa tek başına bir çözüm olamaz.

4- Doğruluk evrensel yasası bilir ki, tanrı tek başına geçmişi, şimdiyi ve geleceği en iyi bilendir. Bir problemin en iyi nasıl çözüleceğini de o bilir.

5- Doğruluk, canlı dünyanın ruhundan, ürün dolu bir gelecek için hazırlanmasını, doğruluk için iyi bir yaşamı ve yanlışların tedavi edilmesi için tanrıya dua etmek üzere bir araya gelinmesini ister.

6- Tanrı, doğruluğa, çanlı dünyasının doğru kurucu ve düzenleyicisini bilmek ve kollamak üzere yaratıldığını sevgiyle söylemiştir.

7- Doğruluk yasasını oluştururken tanrı, sıkıntıyı ifade etmek üzere bir formül hazırlar. Bu esaslı bir düşünme gerektirdiğinden, tanrı, iyi akla, hayatın bir diğer yüce prensibine döner ve böyle bir insanı tanıyıp tanımadığını sorar.

8- İyi akıl tanıyordur. Bu, kendi başına doğru sezgilerle yüce öğretiye ulaşmış ve mesajı Gathalarla yaymak için hazır olan Zerdüşt Spitama'dır. Öğretmek için yalnızca ilahi kutsanmaya ihtiyacı vardır.

9- Gücün haklılığına o kadar alışkın olan dünya, nasıl olup da fiziksel yönden güçsüz bir akıllı adamın onu koruyacağını anlayamaz. Güçlü bir hakim ister.

10- Biraz düşünmek doğruyu anlamasına yeter. Tanrıya, Zerdüşt ve yoldaşlarının kesinliğe ulaşmaları için güç, sürekli barışı ve huzuru sağlamaları amacıyla da akıl bağışlaması için dua eder. Zerdüşt, gerçekten yüce arzuyu anlayabilen ilk kaşifti. Dünya onu hakimi ve lideri olarak seçti.

11- Tatmin olan dünya, doğruluk, iyi akıl ve yüce hakimiyetin (tüm yaşam prensiplerinin) hüküm sürmesini ister. Yeni bir çağ oluşturmuştur ve o, tanrıdan yeni düzeni kutsamasını ve Zerdüşt tarafından yayılan büyük dostluğu tanımasını ister."

(Ateşe Tapmayanlar: Zerdüştiler, Sami Solmaz)