Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Proto-Tunguz kavimlerin özelliklerini kısaca nasıl anlatabiliriz?

“Bu grupta toplanan kabile ve kavimler aynı kültür esası üzerine temerküz eder. Yabancı tesirinin pek az olduğu görülür. Kaynaklardan anlaşıldığına göre bu grup milattan önce 10.yüzyıldan beri malûmdur. Oturdukları yerler Şark, Mançurya ve Kora şimaline civar olan yerlerdir. Şimale doğru yayıldıkları yerler belli değildir.

Su-şın (proto-Tunguz, b.n.) kültürünün hususiyetleri şunlardır:

İktisat şekli : Avcılık ve ziraat, buğday, arpa, kenevir ekimiyle iştigal. Bunlarla birlikte ehemmiyetli miktarda domuz yetiştirme, az miktarda at ve sığır bulundurma.

Sosyal kuruluşu : Kabile reisliği, fakat büyük miktarda bir kütle reisliği yoktur. Evlenmeden önce kızların hürriyeti.

Din : Şamanizm

Ölü Kültü : Gömme, mezar üzerine bir koruma evi inşası.

Maddi kültür : Yer altı evleri, yaz için kısmen direk evler. Ocak bulunmadığı taktirde pişirme aleti olarak üç ayaklar. Yaylar ve taş oklar. Ekseriyetle kemikten zırhlar. Maden bulunmaz. Sidikle yıkanma. Vücuda içyağı sürme, deriden elbise, nadiren kumaştan. Mükemmel deniz seyrüseferi.”

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.44)