Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Su-şın (proto-Tunguz) kavimlerinden Vu-lo hov’lar kimdir?

“Y : Day-dan şimalen 4500 li mesafede (1 li0 yakl. 50 cm., b.n.), Dı-dov-yü şimalinde yaşarlar. Memleketleri şarktan Mo-ho ve garpten Tü-cüe’lere, cenuptan Çi-danlar’a, şimalden Vu-huanlar’a huduttur.

K : Memleketleri çukur, rutubetli ve soğuktur. Cesurdurlar. Av yaparlar, müzik olarak bir nevi gitere, dokuz telli bir müzik aleti ve bir ağaç gerdel (tekne) ve deriden maskeler vardır. Toprak evde oturur, çok domuz beslerler. Hububat ve buğdayları vardır. Kabile reisleri bulunmaz, büyüğü bulunur. Saçlarını örerler. Deriden elbise giyerler, incilerle süslenirler, iyi avcıdırlar, âdetleri Mo-holarınkine benzer.

M : Dördüncü yüzyıldan beri.

D : Belki Orok’lardır.?”

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.38)