Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Su-şın (Proto-Tunguz) kavimlerinden Su-şınlılar kimdir?

“Y : Fu-yülülerin şimalinden Şark Denizi’ne kadar uzanır...

K : Yazın ağaç üzerindeki yuvalarda, kışın mağaralarda otururlar. Atları koyunları ve domuzları vardır. Ata binmesini bilmezler. Ona, yalnız mal olarak kıymet verirler. Domuz kılından kumaş yaparlar. Çömelerek otururlar.

Eti ısıtmak için üzerine otururlar. Saçlarını düğümlerler. Kadınlar ancak evlendikten sonra iffetlerini korur. Kudrete ve gençliğe fazla kıymet verirler. Tabutların önünde domuz kurban ederler. Yayları üç buçuk kadem uzunluğunda, Hu ağacından olan okları da on sekiz parmak uzunluğundadır...

Haraç olarak zırh takımı verirler, kemik zırhları vardır...

Cov sülalesinin krallarından Çınğ, şark barbarlarına galebe çaldığı zaman (yakl. M.Ö.10.yy.da) ortaya çıkmışlar.

Haraç olarak üç buçuk kadem uzunluğunda 30 yay, uçları taştan 1,8 kadem uzunluğundan Hu ağacından yapılma ok, deriden, kemikten ve demirden yapılma zırh takımları ve postlar getirirlerdi.

Çinliler bunların ülkesine, Vu-cü Devleti işgal ettikten sonra ulaştılar. Derin yer altı evlerde yaşarlar...

Yazın önlerine küçük bir bez örter ve diğer uzuvları çıplak gezerler...

...

Milattan 500 yıl önce Lu (Şandunğ) da 1,8 (kadem olmalı b.n.) uzunluğunda Hu ağacından yapılma ucu taştan bir ok saplanmış bir kuş yere düştü. Konfüçyüs bunun Su-şın ülkesinde okla vurulmuş bir atmaca olduğunu mevzubahis ederdi.

Su-şınlılar milattan sonra üçüncü yüzyılda ucu taşlı Hu ağacından oklarla görünürler. Şimalde yaşarlardı. Ne demirleri ne de tuzları vardı. Odun külünü tuz yerine kullanırlardı...

Hun hükümdarı Şı Lo’ya ve Fu sülalesinden Tibet hükümdarlarına a)Milattan sonra 4.asırda muhtelif haraçlar getiriyorlar.

...

M . Cov zamanından beri.

D : Sanğ zamanındaki kemiğin üzerindeki yazılarda An-yanğ şarkında bir Su hükümetinin olduğu görülür. Tunğ Tzo-bin’in müşahadesine göre bu, Su-şınlar’ın ecdadı olabilir. Daha sonraki Nü-cın’dır. Fakat bu, doğru olarak  Ju-cın okunmalıdır. Çünkü bunun Curcen kelimesine tevafuk ettiği görülüyor. Cu-şu ci-nyen, H’i – şınları (veyahut Cı-şın) Şun’un 25. yılında zikreder. Tefsirde ise bunları Su-şınlar olarak alıyor. Şan-hay-cinğ Da-hu-anği peğ-cinğ de Su-şınlar’dan bahseder.

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.38)