Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Su-şın (Proto-Tunguz) kavimlerinden Mo-holar kimdir?

“Y : Memleket şimalî garbîde Çi-danlar’la hemhuduttur.

K : Vu-cililerle aynı kavimden olduklarını kendileri söyler.

M : Sui zamanından beri.

D : Bunların ülkelerinde Mo-ho adını almış olan kıymetli taşlar bulunur. Bunlardan bir  kabile reisi, Tanğ devrinde Çin hizmetinde bulunuyordu.”

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.36)