Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Su-şın (Proto-Tunguz) kavimlerinden Man-cular (Mançuryalılar) kimdir?

“Y : Mançurya.

K : Üç kız yıkanırken biri, bir saksağanın getirdiği kırmızı meyveyi yutarak gebe kalıyor. Bu bir oğlan doğuruyor ve bunu bir gemiye yerleştiriyor, çocuk sahile çıkıyor, bir müddet sonra kabilesinin reisi oluyor, yüz kadınla evleniyor...

B : Menşe masalının şimdi bildirilenden maada, muahhar ve bu yüzden suni olarak değiştirilmiş başka şekilleri için bakınız: Hauer tarafından Huanğ-çinğ Kay-guo- fang-lüe S.1, yine aynı muharrir tarafından Das Mandschurische Kaiserhauss s.12-13; R.Torii: Etudes Anthropologiques, Les Mandchous S.2: Shang Ch’eng – tsu : Der Schamanismus, s.70

M : Anane bakımından Su-şınlar’dan (sonraları Nü cın; daha sonradan sülale adı Cin olarak) neşet etmişlerdir, siyasi birlik olarak ilkin takriben 1583 yılında meydana atılıyorlar...”

Y : Boyun yayıldığı yahut sâkin olduğu yer hakkındaki kaynaklar

K : Kültür hakkındaki kaynaklar

B : Belki kısa olarak başka kaynaklara işaret, hususi Avrupalı eserler veya daha ehemmiyetsiz olan kaynak rivayetleri ilavesi

M : Bir boyun başlangıcının kaynaklarda ilk ve takribî olarak tespiti

D : Tenkit mahiyetinde düşünceler.

(W.Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, S.36)