Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Resimler 4

önceki     sonraki

Goblet,, Troia 6-7a, M.Ö. 1700-1200, pişmiş toprak. Çapı: 12,4 cm., İst. Ark. Müzesi 34 268.

Keski, Troia 6, M.Ö.1700-1200, tunç, uzunluğu: 8 cm. Ç.kale Ark.Müzesi 6015. 

Kâse, Troia 6, M.Ö. 1700-1200 pişmiş toprak. Çapı: 17 cm. Ç.kale Ark.Müzesi.

Bıçak, Troia 6, M.Ö. 1700-1200 tunç, uzunluğu: 13,5 cm. Ç.kale Ark.Müzesi 7308. 

Çömlek, Troia 6-7a, M.Ö. 1700-1200, pişmiş toprak, Çapı: 35,4 cm. İst. Ark. Müzesi 34 367.  

Tripot, Troia 6-7a, M.Ö. 1700-1200, pişmiş toprak, yüksekliği: 26,2 cm. İst.Ark.Müzesi Env. 37.1171. 

Skyphos, Troia 6-7a, M.Ö. 1700-1200, pişmiş toprak. Çapı: 15,6 cm. Ç.kale Ark.Müzesi 8914.

Bıçak, Troia 6-7a, M.Ö. 1700-1200, tunç, İst.Ark.Müzesi 37.780. 

Bıçak, Troia 6-7a. M.Ö. 1700-1200, tunç. Uzunluğu: 10 cm. İst.Ark.Müzesi 36 107

Ok uçları, Troia 6-7a. M.Ö. 1700-1200, tunç, Ç.kale Ark.Müzesi.

Kuş figürini, Troia 6-7a, M.Ö. 1700-1200, taş, İst.Ark.Müzesi 35 317

Krater, Troia 6-7a, M.Ö. 1700-1200, pişmiş toprak, çapı: 40,5 cm.İst.Ark.Müzesi 34 265

Figürin, Troia 7, M.Ö. 1700-1200, tunç. yüksekliği: 10,2 cm. Ç.kale Ark.Müzesi 8058. Dini inançlar hakkında bilgi verebilecek olan bu tanrıça heykelciği Hitit ve Kuzey Suriye Bölgesi'nden bilinmektedir.

Mühür, Troia 7, .Ö. 1700-1200, tunç. Çapı: 2,2 cm.Ç.kale Ark. Müzesi 7993. Troia'da şimdiye kadar bulunan tek yazılı kaynak, Troia 7b'de elde edilen, çift dışbükeyli, üstünde Luwi hiyeroglifleri bulunan bronz bir mühürdür. İleride başka yazılı kaynakların da bulunabileceğine ilişkin ümit ışığı veren ve M.Ö. 12.yüzyıla tarihlenen bu mührün bir tarafında, mesleği yazıcılık olan bir erkeğin adı, öbür tarafında da bir kadının adı yazılıdır. Bu tip mühürler, M.Ö. 13.yüzyılda, Hitit Büyük İmparatorluğu Çağı'nda kullanılmıştır. Aynı dönemde Orta Anadolu'daki Asur ticaret kolonilerinde yazının yaygın olmasına rağmen, Batı Anadolu'da yazılı kaynağa rastlanmamasının nedeni, yazının kalıcı olmayan malzeme üzerine yazılmış olmasıdır. Deri, ağaç kabuğu, balmumu gibi malzemelerin üzerine yazılan yazı örnekleri günümüze ulaşamamıştır.

Boncuk dizisi, takı parçaları ve Miken kabı, Troia 6, M.Ö. 1700-1200, Ç.kale Ark.Müzesi 4651-4652-4660-4663

Amphora, Troia 7b-1/2/3, M.Ö. 1200-1000, pişmiş toprak. Yüksekliği: 48,6 cm. Ç.kale Ark.Müzesi, 8026. Bu dönemde ender olarak ele geçen Protogeometrik çanak çömlekler Kuzeydoğu Yunanistan'la ilişkilerin varlığına işaret eder.

İğne, Troia 7b-1/2/3, M.Ö. 1200-1000, tunç. uzunluğu: 17,1 cm.İst.Ark.Müzesi 37 494. 

Mızrak ucu, Troia 7b-1/2/3, M.Ö. 1200-1000, tunç, uzunluğu: 9,5 cm. İst.Ark.Müzesi 36 402.

Ok ucu, Troia 7b-1/2/3, M.Ö. 1200-1000 kemik, uzunluğu: 4,6 cm.Ç.kale Ark.Müzesi. Tunçtan yapılmış ok uçlarının yanı sıra kemikten yapılmış ok uçlarına da rastlanır.

Ok ucu, Troia 7b-1/2/3, M.Ö. 1200-1000 uzunluğu: 3,9 cm. Ç.kale Ark.Müzesi 8233.

Kap, Troia 7b-1/2/3, M.Ö. 1200-1000, pişmiş toprak. çapı: 26 cm. İst.Ark.Müzesi 37.1000. Bu dönemde çömlekçi çarkında üretilmiş keramiğin yanı sıra, elle biçimlendirilmiş veya eski geleneksel yöntemlerleüretilmiş çok sayıda keramik dikkati çeker.

Tek kulplu kap, Troia 7b-1/2/3, M.Ö. 1200-1000, pişmiş toprak. çapı: 8,2 cm. İst.Ark.Müzesi 37.1013. Buckelkeramik denilen yumrulu bir keramik grubu Troia 7b evresinde ortaya çıkar. Genelde koyu renkli ve tüm yüzeyi açkılıdır. Troia'da en yaygın kullanım biçimi özenli üretilmiş maşrapalardır.

 önceki     sonraki