Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Resimler 1

sonraki

Fincan, Kumtepe A, M.Ö. 6.bin yıl sonu, 5.bin yıl başı, pişmiş toprak.Çap 10.8 cm. Çanakkale Ark Müzesi 7716. Keramikteki yaratıcılık ve sanatsal beceri, bölgenin tüm yerleşim süresi içinde kendisini en iyi erken devirlerde gösterir.

Amphora, Kumtepe B, M.Ö. 4.bin yılın ikinci yarısı, pişmiş toprak, çap: 30,5 cm. Ç.kale Ark.Müzesi 9107. Kumtepe B ve C dönemlerinde ölen bebekler günlük hayatta kullanılan kaplara konularak ev ve işliklerin içine gömülüyordu.

Çömlek, Kumtepe B, M.Ö. 4.bin yılın ikinci yarısı, pişmiş toprak. çap: 19 cm. Ç.kale Ark.Müzesi 8977. Tahıl üretiminin yaygın olduğu bu dönemde kısa süreli depolama amacıyla kullanılmıştır.

Testi, Kumtepe C, M.Ö. 3. bin yıl, pişmiş toprak. Ç.kale Ark.Müzesi 7258. Anadolu'da aşağı yukarı aynı dönemde yaygınlaşan ve zamanla daha da keskin ve uzun bir form alan gaga ağızların ilk örneklerindendir.

Tripot, Kumtepe C, M.Ö. 3.bin yıl, pişmiş toprak. yüksekliği: 20 cm. Ç.kale Ark.Müzesi 8408.Bu kaplar, döneme ilişkin ateş yakma ve pişirme geleneği hakkında bilgi verir.

Tripot, Troia 1, M.Ö. 3. bin yıl, pişmiş toprak. Yüksekliği: 17 cm. Ç.kale Ark. Müzesi 4916.

Kapak, Troia 1, M.Ö. 3. bin yıl, pişmiş toprak. Çap: 29 cm. Ç.kale Ark. Müzesi 4359. Büyük bir depolama kabına ait olduğu sanılan bu kapağın üzerindeki tutamaklar, kullanımı kolaylaştırıyor.

Kuş figürinli İğne, Troia 1, M.Ö. 3.bin yıl, tunç, yüksekliği: 11,5 cm. Ç.kale Ark. Müzesi. Bölgede şimdiye kadar ele geçen en eski tunç buluntudur.

İğne, Troia 1, M.Ö. 3. bin yıl, tunç, yüksekliği: 9,3 cm. Ç.kale Ark. Müzesi 5388. İğnenin topuz kısmında bulunan çemberinin etrafındaki iki kuş betiminden, bu dönemde kuşun tunç eserler üzerinde sevilerek kullanıldığını anlıyoruz.

Kap, Troia 1, M.Ö. 3. bin yıl, pişmiş toprak, çapı: 12,5 cm. Ç.kale Ark. Müzesi 4357. Dört yanı ip delik tutamaklı olan bu kap yiyeceklerin asılarak saklandığına işaret eder.

Küpçük, Troia 1, M.Ö. 2920-2550, pişmiş toprak. yüksekliği: 5 cm. Ç.kale Ark.Müzesi 134.

Pyksis Kutucuk ve kapağı, Troia 1, M.Ö. 2920-2550, pişmiş toprak, Çap: 7,3 cm. Ç.kale Ark.Müzesi 224 ve 209. Üzerleri genelde çizi bezemeli ve kapaklı kutucuklar dönemin sevilen formları arasındadır.

Tripot, Troia 1, M.Ö. 2922550, pişmiş toprak, yüksekliği: 25 cm. İstanbul Ark. Müzesi Env.No:35644

Testi, Troia 1, M.Ö. 2920-2550, pişmiş toprak, yüksekliği: 10,8 cm. Ç.kale Ark.Müzesi 136.Troia 1 keramiği genelde kum katkılıdır, elde yapılmış ve az pişmiştir.

Fincan, Troia 1, M.Ö. 2920-2550, pişmiş toprak, çapı: 6,8 cm. Ç.kale Ark. Müzesi Env. No. 208.

Yayık, Troia 1, M.Ö. 2920-2550, pişmiş toprak, En: 10,2 cm. İstanbul Ark. Müzesi Env.No:37 980. Ege'deki Thermi yerleşiminden de tanıdığımız bu biçim ender görülen ve işlevleri konusunda türlü tahminler yapılan bir biçimdir.

İdol, Troia 1, M.Ö. 2920-2550, mermer. yüksekliği: 9,5 cm. Ç.kale Ark. Müzesi, 6691. Stilize insan biçiminde olan bu idollerin kültsel işlevleri olduğuna inanılmaktadır.

Kernos,Troia 2, M.Ö. 2550-2350, pişmiş toprak, yüksekliği: 9,2 cm. İstanbul Ark. Müzesi 35 441. Kiklat Adaları'nda sık görülen ve Kernos adı verilen bu tip ördek biçimli kaplar özel formlar arasındadır.

Kulpsuz Tankart, Troia 2, M.Ö. 2552350, pişmiş toprak, Ç.kale Ark.Müzesi 8731. Kulpsuz tek ya da çift kulplu maşrapa diyebileceğimiz Tankartlar İlk Tunç Çağı'nda geniş bir alana yayılmıştı. En eski örnekleri kulpsuz ya da tek kulplu olanlardır. 

Tankart, Troia 2, M.Ö. 2550-2350, pişmiş toprak, yüksekliği: 22 cm. Ç.kale Ark.Müzesi 265. Depas Amphikypellon adı verilen çift kulplu içki kapları Troia 2'nin en tipik formları arasındadır.

 

sonraki