Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kim demiş Budizm barışçıdır diye...

“1578’den sonra Dalay Lama ongon’ların, yani putların yıkılmasını, adak törenlerinin ve Şamanist ezgi ve şarkıların yasaklanmasını emreder. İlk ferman 1577’de Tümedler’de yayımlanır.

1578 ve 1682 yılları arasında başka fermanlar da yayımlanmış ve dulların, haremlerin, kölelerin ve sürülerin öldürülmesini yasaklamıştır. Kuzey Moğollar’da Buriyatlar, Budizmi geç kabul etmiş (1712’den sonra) ve ilk manastırlar burada ancak 1730 yılında kurulmuştur, bu halk arasında Şamanizmin gerçekten gerilemesi için 1816 konsilini beklemek gerekmiştir.

İdam gibi ağır cezalar olmasa da dinini korumakta direnene verilen cezalar oldukça ağırdı. Yalnızca Şamanist heykeller ve eşyalar (giysiler, tamburlar, çanlar) yok edilmiyor, Şamanlara ‘köpek pisliğiyle’ tütsüler yaktırılıyor, atlara ve koyunlara bir süre için el konuyordu, zaten bu da bir tür ölüm cezası demekti.”

(Roux, Orta Asya, s.389)