Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Tibet efsanesi kozmik bir söylence gibidir!

“Tibet’in tarihi bir efsane ya da bir söylenceyle başlar. Genel inanışa göre, dünyanın kuruluşundan M.S. 6.yüzyıl sonuna kadar tanrıların tüm öteki ülkeler arasından saflığı ve göğe yakınlığı ile seçtiği Tibet aynı soydan 27 kral tarafından yönetilecektir. Bu krallardan ilki sonraları Budist bir imge kazanacaktır, bir dağın tepesine bir iple ya da bir merdivenle gökten iner. Yere indiğinde, yüksek dağlarda bir toprak tanrıçasıyla evlenir, yeryüzündeki görevini tamamlayınca aynı yoldan göğe geri döner. Böylece yerle göğü birbirine bağlayan bir yol açılmış olur ve altı kral da bu yolu kullanarak gök ve yer arasında gider gelirler.”

(Roux, Orta Asya, S.153)