Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Soru 1
Soru 2
Soru 3
Soru 4
Soru 5
Soru 6
Soru 7
Soru 8
Soru 9
Soru 10
Soru 11
Soru 12
Soru 13
Soru 14
Soru 15
Soru 16
Soru 17
Soru 18
Soru 19
Soru 20

01) Babilli Gılgamış Destanı'nın kahramanları Sumer kökenlidir!
02) Bilinen en eski çiftçi yıllığı ne zamana aittir?
03) Ezop'tan önce de var olan fabllar kime aitti?
04) İlk reçeteyi kim okuyup çevirdi?

05) Kitabı Mukaddes metni Sumer metinlerinin aynısı mı?
06) Kocasının katillerini ele vermeyen kadın suçlu mudur?
07) Sumerli hekim ilaçları hangi maddelerden yapıyordu?
08) Sumerliler Güneş Ay ve yıldızların neden yapıldığını sanıyordu?
09) Sumerliler'e göre evren neden oluşuyordu?
10) Sumerliler'e göre gök ile yer arasında ne vardı?
11) Sumerliler'e göre gök kubbe neden yapılmış olabilirdi?
12) Tarihte bilinen ilk yazılı toplumsal reform ne zaman yapıldı?
13) Tufan öyküsü İbraniler'e Babil'den oraya da Sumer'den mi geldi?
14) Sumer okulunda hiyerarşik yapı nasıldı?
15) Sumer tableti Kitabı Mukaddes'e ilham mı verdi!
16) Sumer'de ilk ders kitapları ne zaman kullanıldı?
17) Sumer'de laik bir eğitim var mıydı?
18) Sumerler ne zaman kil üstüne yazmaya başladı?
19) Sumerli şair için evren minicikti!
20) Savaş enflasyonu iki yüz katına çıkardı!