Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Sumerliler’e göre evreni kim yönetiyordu?

“Bu evreni yaratan ve gün be gün, yıllarca, çağlar boyu düzenleyen ve yöneten kimdi? Günümüze ulaşan en eski yazılı belgelerden, Sumerli tanrıbilimcilerin, insan görünümlü, ancak insanüstü ve ölümsüz, ölümlülere görünmeyen bir grup canlı varlık tarafından oluşan bir panteonun varlığını açık bir gerçek olarak kabul ettikleri anlaşılıyor; bunlar iyi düzenlenmiş planlar ve uygun biçimde konmuş yasalarla kozmosu yönlendiriyor ve denetliyolardı. Bu insan-biçimli, ancak insanüstü varlıkların her biri evrenin belli bir unsurundan sorumluydu ve bu unsurun etkinliklerini saptanmış kurallara ve düzenlemelere göre yönetirdi.”

(S.Kramer, Tarih Sumer’de Başlar, s.106)