Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Bilinen ilk yasa kitabesi hangisidir?

“Üçüncü Ur Hanedanlığı’nın kurucusu olan Ur-Nammu’nun iktidarı, en aşağı kronolojik değerlendirmelere göre bile, Babil kralı Hammurabi’den üç yüz yıl kadar önce, M.Ö. yaklaşık 2050’de başlar. Ur-Nammu tableti, Fulbright profesörü olarak 1951-52 yıllarını geçirdiğim İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi koleksiyonunda bulunan yüzlerce Sumer edebî tabletinden biridir.”

(S.Kramer, Tarih Sumer’de Başlar, s77)