Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Bilinen ilk meclis nerede toplandı?

“İnsanlık tarihinin bilinen ilk ‘meclis’i dünyanın neresinde toplanmış olabilir? Sizin zannedebileceğiniz gibi Avrupa kıtasında, Batı’da bir yerlerde değil (‘demokratik’ Yunanistan ve cumhuriyetçi Roma’daki siyasal meclisler çok daha sonradan geldi).

Saygın meclisimizin, tiranların ve despotların geleneksel yatağı olan, dünyanın, siyasal meclislerin hiç bilinmediği düşünülen bir bölgesinde, Asya’nın Yakındoğu diye adlandırılan kısmında toplanmış olması şaşırtıcı gelebilir.

Bu bilinen eski meclis, Dicle ile Fırat ırmakları arasında, Basra Körfezi’nin kuzeyinde bulunan ve kadim devirlerde Sumer diye adlandırılan yerde toplanmıştı.

Peki, bu meclis ne zaman toplandı? M.Ö. üçüncü bin yılda. O zamanlarda Yakındoğu’daki bu Sumer ülkesinde (kabaca bugünkü Irak’ın alt bölgesine karşılık gelir) yerleşik bulunan bir halk o günün dünyasında bilinen en yüksek uygarlığı geliştirdi.”

(S.Kramer, Tarih Sumer’de Başlar, s.53)