Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Sumer atasözlerinden örnekler...

“Sevişmeden gebe kalınabilir,

Yemeden semirilebilir mi!

Seni suya koysalar, suyu kirletirsin,

Bahçeye koysalar, meyveler çürümeye başlar!

Ölü mahkûmuz, harcayalım;

Uzun yaşayacağız, biriktirelim.

İlk arpa iyi ürün verecek – nereden bilelim?

Son arpa iyi ürün verecek – nereden bilelim?

Yoksul için, ölmek yaşamaya yeğdir;

Ekmeği varsa, tuzu yoktur,

Tuzu varsa, ekmeği yoktur

Eti varsa, kuzusu yoktur,

Kuzusu varsa eti yoktur.

Çok gümüşü olan mutlu olabilir,

Çok arpası olan mutlu olabilir,

Ama hiçbir şeyi olmayan uyuyabilir.

Ben soylu bir küheylanım,

Ama bir katırla birlikte koşuldum,

Bir yük arabasını çekmem,

Kamış ve sap taşımam gerekiyor.

Eli ağızdan çıkanla (yani yazdırılan sözcükle) uyumlu işleyen bir yazman,

Gerçek bir yazmandır!

Sumerceyi bilmeyen bir yazman,

Ne biçim yazmandır!

Oturaklı biri için mi, uçarı biri için mi,

Kime saklamalıyım aşkımı?

Bir kadına ya da çocuğa bakmayan kişinin,

Burnuna yular takılmamıştır (mahkumların burunlarına takılan, bir halkadan geçirilen kayışa gönderme)

Karım tapınakta (sözcüğü sözcüğüne çevrilirse, “dışarıdaki kutsal alan”),

Anam ırmak kenarında (olasılıkla dinsel bir törende)

Ben de burada açlıktan ölüyorum.

Evde huzursuz bir kadın,

Derde dert katar.

Zevki için: evlenmek.

Yeniden düşününce: boşanmak.

Sevinçli bir yürek: gelin.

Kederli bir yürek: güvey.

Çöl matarası insanın hayatıdır.

Pabuç insanın gözüdür,

Karısı insanın geleceğidir,

Oğul insanın sığınağıdır,

Kız insanın kurtuluşudur,

Gelin insanın baş belasıdır.

Dostluk bir gün sürer,

Akrabalık hep devam eder.

Öküz sürer,

Köpek derin evlekleri bozar.

Köpektir; evini bilmez.

Demircinin köpeği örsü devirememiş;

Onun yerine su kabını devirmiş.

Daha tilkiyi yakalamadan,

Boynuna takacağı laleyi hazırlıyor.

Yabani öküzden kaçarken,

Önüme sığır çıktı.

El ele, bir insanın yuvası kurulur;

Karın karına, bir insanın yuvası yıkılır.

Bey gibi bina yapan, köle gibi yaşar;

Köle gibi bina yapan, bey gibi yaşar.

Donanımca güçsüz devlet,

Kapılarındaki düşmanı kovamaz.

Sen gider düşmanın ülkesini ele geçirirsin;

Düşman gelir senin ülkeni ele geçirir.

Bir efendin olabilir, bir kralın olabilir,

Ama asıl korkulacak adam vergi memurudur!

(S.Noah Kramer, Tarih Sumer’de Başlar)