Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Ata ilk binenler kimlerdi?

“...Bir Sumer fablında atın evcilleştirilmesi tarihine beklenmedik yeni bir ışık tutulmaktadır, çünkü bu ata binmeyle ilgili bilinen en eski belgeyi oluşturmaktadır. Bu atasözünün yazılı olduğu tabletlerin M.Ö. 1700’lerden kaldığına kuşku yoktur. Ancak bu fabl, Ur kentinden çıkarılan yaklaşık olarak çağdaş bir okul tabletiyle birlikte, Nippur kentinde yapılan kazıda büyük bir tablet üzerine yazılmış olarak bulunduğundan, özgün yapıtın yalnızca yaygınlığı nedeniyle değil içeriğiyle de standart bir atasözü derlemesinde yer almadan çok öncesine tarihlendiği sonucuna varılabilir. Bundan dolayı, bugün at biniciliği bu tarihten yaklaşık üç yüz yıl sonraya tarihlense de atın, M.Ö. 2000’lerde Mezopotamya’da binek hayvanı olarak kullanılmış olduğunu öne sürebiliriz.”

(S.Kramer, Tarih Sumer’de Başlar, s.165)