Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İnanna, Bahçıvan Şukallituda ve Suların Kan Olması

“Sumer’de Şukallituda adlı bir bahçıvan, bahçesine ektiği bitkilerin, güneşin sıcaklığından dolayı kısa zamanda kuruduklarını görüyor. Bunun önüne geçmek için ne yapılabileceğini uzun uzun düşünüyor. Göğü, yıldızları inceliyor. Sonunda bol gölge yapan, yaprakları geniş bir ağacı yetiştiriyor bahçesinde. Tanrıça İnanna bir gün göğü yeri dolaştıktan sonra bu güzel bahçeye geliyor. Onun serinliğinde derin bir uykuya dalıyor. Bunu gören bahçıvan dayanamıyor ve tanrıçaya tecavüz ediyor. Uyanıp kendisine tecavüz edildiğini anlayan tanrıça son derece kızıyor. Kızgınlığından bütün kuyu sularını kana çeviriyor. Su almaya gelen köleler su yerine kan buluyor.1

Suların kana dönmesini hem Tevrat, Çıkış, Bap 7: 14-25, hem de Kur’an, A’Râf Suresi, ayet 132-133’te buluyoruz.

Tevrat’ta şöyle yazar:

‘Rab Musa’ya dedi: ... Sabahleyin nehrin kenarına çıkan Firavun’a git, ...ona çölde kavminin bana ibadet etmeleri için kavmimi salıver, diye İbraniler’in Allahı Rab beni sana gönderdi. ... Ben elimdeki değnekle ırmaktaki sulara vuracağım ve kana dönecekler. Musa rabbin dediğini yaptı. Değneğini ırmaktaki sulara vurdu. Bütün sular kana döndü. Mısırlılar içecek su bulamadı.’

Kur’an’da ise şöyle yazar:

‘Bizi sihirlemek için ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik.’

Görüldüğü gibi, İnanna’nın suları kana çevirmesi, her iki kitapta değişik şekilde karşımıza çıkıyor.”

1 Tarih Sumer’de Başlar, s.59.

(Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği, Muazzez, İlmiye Çığ, Kaynak Yayınları)