Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Havva’nın Adem’in kaburga kemiğinden yaratılması

“Tekvin, Bap 2:1-3’te yaratmanın yedinci günde bittiği, Allah yaptığı işten yorulduğu için o gün dinlendiği yazılıyor. Fakat 4’ten sonra yeniden yeniden yerde bitki olmadığı, tanrının yağmur yağdırmadığı, yerden buğu çıkararak yeri suladığı ve Adem’in o topraktan yaratıldığı, daha sonra da Adem’in kaburgasından kadının var edildiği yazılı.1 Kadının kaburgadan yaratılma olayı da yine Sumer’e bağlanıyor.Efsane şöyle:

‘Yer tanrıçası Ninhursag cennet bahçesine sekiz bitki ekmiş. Bunlar büyüyünce yenmeleri yasakmış. Tam büyümeye başladıkları zaman bilgelik Tanrısı Enki yasağa aldırmayarak başında iki yüzü olan vezirine onlardan birer parça getirtip hepsinin tadına bakmış.  Buna son derece kızan tanrıça onu lanetleyerek ortadan kaybolmuş. Tanrıçanın bu sözü üzerine tanrı son derece hastalanmış. Bütün tanrılar çok telaşlanmışlar. Uzun aramalardan sonra tanrıçayı bulup getirmişler. Tanrıça tanrının yanına oturup ‘neren ağrıyor7 diye sormuş ve sekiz bitkiye karşı sekiz organı hasta olan tanrının her organını iyi etmesi için bir tanrı veya bir tanrıça yaratmış.  Son olarak tanrı kaburgasının ağrıdığını söylemiş. Kaburganın iyi olması için bir tanrıça yaratılmış. Bunun adı kaburganın hanımı anlamına gelen nin.ti’dir. Burada nin= hanım, ti=kaburga ve hayat, yaşam anlamına geliyor. İsrailliler bu öyküyü alırken adın ikinci hecesinin hayat anlamını alarak kaburgadan yaratılan kadına ‘hayatın hanımı’ anlamına gelen Havva ismini koymuşlar. Burada yasak bitki dinlerdeki cennetin yasak bitkisi. Şeytan ise iki yüzlü vezir.”

1 Bu konu için bkz. Muazzez İlmiye Çığ, Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sumer’deki kökeni, Kaynak Yayınları.

2 Aynı yerde.

(Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği, Muazzez, İlmiye Çığ, Kaynak Yayınları)