Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hititler’den Kıral Süleyman’a

“Bir gün Süleyman ifritleri, demonları, cinleri yanına çağırır ve Sahr adlı demonu getirmelerini söyler. İfrit, ‘Allah'ın peygamberi bu Sahr isimli demon o kadar güçlü ki hiç kimse ona karşı çıkamıyor. Belki onun gücüne ulaşmamız için bir yol var. O her ay bir adadaki membaya gelip su içiyor. Bizim önerimiz bu yer boşaltılıp içi şarap ile doldurulsun. Sahr geldiğinde suyu bulamayacak onun yerine şarap içip sarhoş olacak. O zaman bizde onu bağlayıp sana getiririz’ der. Süleyman bunun üzerine öyle yapmalarını emreder. Cinler suyu boşaltıp yerine şarap doldururlar ve ağacın arkasına saklanıp onu gözlerler. Sahr su içmek için gelip şarabı koklayınca ‘Ey şarap sen çok tatlısın, fakat sen aklı bozar, akıllıyı aptal yaparsın, sonra da pişman edersin’ diyerek kaynağı bırakıp gider. İkinci gün yine aynı şekilde hareket eder. Üçüncü gün susuzluktan canı yanarak gelir kaynağa ve ‘Bu tanrının emri, karşı gelinmez, benim kaderim bu imiş’ diye karnı şişinceye kadar şarabı iç er ve sonra birkaç adım atar atmaz yere yuvarlanır. Bunu gözleyen ifritler her taraftan koşar ve onu yakalarlar. O sırada onun ağzından burnundan alevler çıkar. Sahr Süleyman'ın önüne gelince onun imza attığı yüzüğü görür ve bu yüzden gücü gider ve kendisini kralın önüne atar. ‘Ey tanrının peygamberi, senin gücün ne kadar büyük, fakat onu bir gün bırakacak ve hatırasından başka bir şey kalmayacak’ der. Süleyman da ‘doğru söylüyorsun’ diye yanıt verir.

Buna benzer diğer bir hikaye de şöyle:

Kral Süleyman, Aşmedai adlı ejderhayı yakalatmak için Kudüs'ün su kaynaklarını boşaltıp şarap ile doldurtur. Ejderha onu içer, sarhoş olur ve çabucak yakalanır. O krala ‘Bey eğer beni bırakırsan mabedi bir yılda nasıl yapabileceğini öğretirim’ der. Buna göre krala Lübnan'daki solucanların kaslarından bir sicim yaptırmasını ve onunla taşları kestirmesini söyler. Kral solucanı buldurur ve önerileni yaptırır. Sonra sicimle başka bir alet kul­lanmadan demir ve taşları kestirerek mabedi yaparlar.

Burada şarap ile sarhoş etmek olayı da Hititler'den alınma.

Hitit Fırtına Tanrısı'nın İlliyanka denilen ejderle savaşında var. Fırtına Tanrısı bu ejderle savaşıyor, fakat yeniliyor. Onun üzerine tanrıları yardıma çağırıyor. Yalnız Tanrıça İnara yardıma geliyor. ikisi bir yere şarap doldurup ejderin içmesini sağlıyorlar. Şarabı içen ejder sarhoş oluyor, tanrıça onu bir güzel bağlıyor, Fırtına Tanrısı da gelip onu öldürüyor.”1

1 Muazzez İlmiye Çığ, Hititler ve Hattuşa, Kaynak yayınları, s.29-31.

(Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği, Muazzez, İlmiye Çığ, Kaynak Yayınları)