Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Romalılar Çinliler’i Karluklar sayesinde yendi...

“Doğu Batı arasındaki ikinci çatışma M.S.751’de Talas vadisinde vuku buldu. Çinliler oraya Sogdiyanlar’ın Araplar’ın açgözlü saldırılarına karşı yardım istemesi üzerine gitmişlerdi.

Üç gün süren çarpışmaların neticesi, pek uzakta bulunmayan ve tarafsız bir tavır izleyen Türk-Karluklarca belirlendi. Çinliler’in Araplar’dan daha kötü olduğuna kanaat getiren Karluklar onlara saldırdı ve Çinliler kaçmak zorunda kaldı.”

(L.N.Gumilöv, Hazar Çevresinde Bin Yıl, S.75)