Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Romalılar Çinliler’le ilk kez ne zaman çatıştı?

Çin ile Romalılar’ın ilk çatışması M.Ö.36 yılında oldu. “Hun prensini takip eden Hang birlikleri şimdiki Kazakistan’ın Talas Nehri civarında dört köşe kalkan kullanan gezgin savaşçılarla karşılaştı.

Kısa mızraklarla kendilerine karşı saldırıya geçilmesi karşısında şaşkına dönen Çinliler rakipleriyle alay ederek onları ok yağmuruna tuttu. Ama neticede galip gelenler Harran’da muzaffer Krass’ın öldüğü savaşla Parfiyanlar’a teslim olan Roma lejyonu olduğu ortaya çıktı.

Parfiyanlar esirleri ülkenin doğu sınırına yerleştirerek dost ve müttefikleri Hunlar’a yardım amacıyla göndermişlerdi.”

(L.N.Gumilöv, Hazar Çevresinde Bin Yıl, S.74)