Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Iskitler'le akrabalık
Nerede yaşadılar?
Samara-Ural Grubu
Sarmatlar hangi kültürleri etkiledi?
Sarmatlar'ın kadın savaşçı kadın mezarları
Sarmat öncesi üç aşama
Sauromat toplum yapısı

 

Sarmatlar ya da Sauromatlar