Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Persliler* de Kafkasya’da kaldı...

“Bizans İmparatoru’nun sofrasında Persler’in adını taşıyan, Bulgar Balığı adı verilen ve Kuban ağzında yakalanan bir balık zikrolunmaktadır. Şüphesiz Persler bir zaman Kuban ağzına yakın bir yerde oturmuşlardır. Bu Persler’in bir kısmı, sonradan Volga Bulgar Türkleri ile birlikte göç etmişlerdir.

Daha sonra orta Volga havzasında bulunduklarına göre, Volga Bulgar Türkleri’nin kuzeye doğru çekilişlerine iştirak etmişlerdir.

Fakat Kafkasya’da da Persler’in kaldıkları, 7.yy.da Derbend yanında bulunmalarıyla sabittir. Şu halde, bir kısmı kuzeye göç etmeyerek Derbend yanında yerleşmişlerdir.”

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.18)

* Persler yerine Persliler adının kullanılması doğru olacaktır, b.n.