Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İran’ın gücü yenilemedi

“Ne Türkler’in ne Bizanslılar’ın İran’ı ele geçirememiş olması ilginç bir noktadır. Beş yüz yıl sonra Selçuklular burayı birkaç yılda ele geçireceklerdir, ötekilerin bunu başaramamış olması İran’ın o dönemde oldukça güçlü olduğunu göstermektedir –ya da Tu-kiuler, o sıralarda kazandıkları büyük başarılara karşın, sanıldığı kadar güçlü değildiler.”

(Roux, Orta Asya, S.139)