Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İran halkı nasıl doğdu?

“M.Ö.700’lere doğru bir grup İranlı halk, Persler batıdan gelip Basra Körfezi’nin kuzeyine yerleşti ve olağanüstü sonuçlar doğuran bir imparatorluğun temellerini attılar, İran ulusunu oluşturdular ve o güne kadar ayrı olan halkları birleştirdiler.”

(Roux, Orta Asya, S.68)