Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Pers İmparatorluğu’nun büyüklüğü ne kadardır?

“İlk defa doğu, Nil’den Sirderya’ya, Yunanistan’dan Hindistan’a tek bir krallık asası altında birleşmiştir. İlk defa antik çağın en büyük uygarlıkları, firavun döneminin Mısır uygarlığı, Asur-Babil Mezopotamya uygarlığı, Hititler, Anadolu Yunan uygarlığı, bağrında İsrail uygarlığını da barındıran Suriye uygarlıkları, Mohenko Daro ve Taksila’yı yaratan İndüs uygarlığı aynı yönetim altında birleşirler; bu yönetimi, bir imparatorlukta barınan halkların haklarına, dinlerine, sanatlarına ve kurumlarına saygı gösterilmesi gerektiğini anlamış hükümdarların, aydın despotların yönetimi olarak adlandırabiliriz.”

(Roux, Orta Asya, S.69)