Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Tiripitio Güneşlencesi Köyü’nün kökeni

Derler ki çok yıllar önce buralarda Aziz Timoteo adlı saygın bir bay yaşardı. Çok zengindi, çok hayvanı vardı: İnekleri, atları, tombul keçileri vardı. Ayrıca pek çok da altını, mücevheri, parası vardı.

Derler ki hayvanlarını çok severdi. Ama içlerinde en çok sevdiği bir kara oğlaktı. Bu oğlağın eğri boynuzları vardı, çok da çirkindi. Bay Timoteo nereye gitse, o da arkasından giderdi.

Derler ki gündüzleri paracıklarını güneşlenmeye çıkarırdı. Bence bunu gösteriş olsun diye yapardı. Kimi gün paralarını gece de kaldırmazdı. Bay Timoteo, yanında hep arkadaşı kara oğlak, palmiye hasırlarına yayılmış bu sonsuz servetin ayışığı altında parıldamasını seyrederdi. Doğrusu bu pek hoş olurdu.

Bay Timoteo yeşilciklerini bir kara meşenin  dibine havalandırmak için yayar, elinde bir çubuk, papelleri tek tek çevirerek saatlerini geçirirdi. Besbelli zevk alırdı bundan.

Bay Timoteo burada tek başına, adı bile olmayan bir çiftlikte oturadururdu. Yavaş yavaş insanlar toplandı çevreye. Birkaçı şu yana, birkaçı az öteye evciklerini kurup, mısır tarlalarını sürüp yerleşti. Hepsi kendine göre küçük bir toprak parçasının sahibiydi. Bay Timoteo herkesle iyi konuşurdu, varsıldı ama kendini beğenmiş değildi; bu yüzden onu sayarlar severlerdi.

Derler ki doksan yaşında öldüğünde pek çok kimse arkasından ağladı. Onu babaları imişcesine severlerdi çünkü.

Derler ki Timoteo’nun serveti, paraları güneşlendirdiği meşenin dibine gömülü kaldı, boynuzlu kara oğlak oradan hiç ayrılmaz, bekçilik ederdi. Hayvan ölünce birçok kimse hazineyi çıkarmak istedi, ama bu işi hiçbiri beceremedi. Çünük oğlak onlara görünüyor, yaklaşmaya bırakmıyordu.

Çok süre geçti, köye bir ad konmadı. İnsanlar nereye gitseler köyü nasıl anlatacaklarını bilemiyordu. Epey düşündükten sonra hep birlikte Bay Timoteo’yu anımsatacak bir ad buldu: Tiripitio Güneşlencesi Köyü dediler, çünkü dilimizde tiripeti altın demektir. İşte o günden beri köyümüzün adı budur.

(Derleyen : Hugo López Gómez
Bildiren     : Rogelio Marin Carmona
Yöre          :  Asoleadero de Tiripitio (Tiripito Güneşlencesi) Köyü, Mplo. De Tuzanla, Michoacán.)
(Meksika Masalları, Okyanus yayınları)