Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Tarih sırasına göre İsrael Devleti’nin başına geçen hakim ve kırallar

 

                                               Dünyanın kuruluşundan sonra

Yeoşua idareyi eline alır                         2488

İsrael Oğulları İsrael topraklarına girer       2489

Şilo’daki Mişkan’ın inşası                         2503

Otniel Ben Kenaz’ın hakim oluşu               2516

Gera’nın oğlu Eud ve Anat’ın oğlu

Şamgar hakim seçilir                              2596

Nebi Devora                                         2636

Yoaş’ın oğlu Gidon                                 2676

Avimeleh                                             2716

Pua’nın oğlu Tola                                  2719

Giladlı Yair                                           2742

Bet-Lehemli İvsan                                 2787

Zevulunlu Elon                                     2793

İlel’in oğlu Avdon                                  2803

Menoah’ın oğlu Şimşon                           2811

Koen Gadol Eli                                      2831

Nebi Şamuel                                        2871

Şaul’un İsrael Kıralı olması                       2882

David’in bütün İsrael’de kıral olması           2892

Şelomo’nun İsrael’de kıral olması              2924                              

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.163)