Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

David’in son günleri

“David, bütün oğulları arasından en çok karısı Bat Şeva’nın oğlu Şelomo’yu severdi. David, bu karısını haksızlıkla aldığı için, evinde türlü belalar olurdu.

David ihtiyarladığı zaman, Nebi Natan huzuruna çıktı ve oğlu Şelomo’yu kendisinden sonra kıral tayin etmesini istedi.

Diğer yandan bunu haber alan David’in büyük oğullarından Adoniyau, kendisinin yaşça büyük olduğunu ve tahta onun oturması gerektiğini düşündü ve lehinde propaganda yapmaya başladı. Verdiği büyük bir şölene önemli kişileri ve Yoav ile Kahin Evyatar’ı çağırdı. Bu toplantıda Adoniyau kıral olarak seçildi. Bunu haber alan David, Şelomo’nun bizzat kendi atıyla gezdirilmesini emretti. David’in emriyle Büyük Kahin Tsadok ve Nebi Natan tüm halk önünde Şelomo’nun başına yağ döktü ve henüz babası hayatta iken onu tahta oturttu.

Son günlerinin yaklaştığını gören David, oğlu Şelomo’ya şunları söyledi: Allah’ını daima sevmeli ve emirlerine itaat etmelisin. Ben Allah’a bir ev inşa etmek istedim, fakat çok dövüşüp kan döktüğüm için buna layık olamadım. Şimdi sen başa geç ve bu arzumu gerçekleştir.

Şelomo’nun tahta geçmesinden az bir zaman sonra İsrael’in büyük kıralı David 70 yaşında iken öldü. Fakat David’in adı İsrael Oğullarının kalbinde ebedi olarak yaşadı ve asla unutulamadı.

David, Kitab-ı Mukaddes’te bulunan Teilim’i (Mezmurlar) yazdı.Bunlar bilgi ve kehanet dolu gayet değerli yazılardır.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.92)