Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

David Yeruşalayim’e yerleşir

“David, kıral seçilir seçilmez ilk işi Yeruşalayim şehrine sahip olmak oldu. Yevusiler’in elinde bulunan Yeruşalayim, Mesudat Siyon adı verilen yüksek surlarla çevriliydi. David bütün ordusuyla kaleyi kuşattı ve şehri ele geçirdi. Şehrin ismini değiştirdiler ve ona David’in Şehri adını verdiler.

David ve tüm ailesi Hevron’dan Yeruşalayim’e geçti. Böylece Yeruşalayim bütün Yehuda kıralları için merkez oldu. Tsor Kıralı Hiram, David’e güzel bir saray inşa etti.

David’in kıral olduğunu ve Yevusiler’in yenildiklerini gören Peliştiler İsrael’e savaş açtı. Allahı’na büyük bir imanı olan David korkmadı, sadece O’nun yardımını istedi ve savaşa çıkarak düşmanı yok etti. Bu zaferden sonra David büyük bir kafileyle Kiryat-Yearim’de Aminadav’ın evinde bulunan Aron-Aberit’i almaya gitti.

Onlar Aron’u yepyeni bir arabanın üstüne koydu ve yola çıktı. David ve onunla bulunanlar şarkı söyleyerek ve dans ederek arabaya refakat ediyordu. Nahon Ovası’na geldiklerinde, Aminadav’un oğullarından biri, düşmek üzere olduğunu zannettiği Aron’u Yeruşalayim’e götürülmemesini emretti. Onlar da Aron’u geçici olarak Oved Edom’un evine bıraktı.

Üç ay geçtikten sonra David tekrar büyük adamları topladı ve Aron-Aberit’i alarak büyük bir törenle Yeruşalayim’e getirdi. David dahi Aron’un önünde dans ediyor ve şarkı söylüyordu.

David Aron_Aberit’in çevresine kurban kesmek için bir kurban yer (mizbeah) yapılmasını emretti. Aynı zamanda Leviiler arasından müzikten iyi anlayanları seçti. Kahinleri de sabah ve akşam kurban kesmekle görevlendirildi. David daima ‘Allah için bir tapınak yapılmış bir sarayda oturuyorum, Allah’ın evi bir çadır mı olacak’ diye üzülürdü.

David’in projelerini bilen Nebi Natan ona dedi ki, ‘Allah bana, evini senin değil, fakat oğullarından birinin yapacağını söyledi. Senin kırallığın da ebedi olacaktır.’ ”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.89)