Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yehuda Kabilesi’nden David Kıral seçiliyor

“Şaul’un ölümünden sonra David yerleşmek üzere Hevron’a gitti.  Orada bulunan Yehuda Kabilesi, David’i kıral olarak seçti. Diğer taraftan ordu komutanı Avner, Şaul’un küçük oğlu İşboşet’i bütün kabilelere kıral olarak tayin etti.

David’in komutanı ile İşboşet’in komutanı arasında devamlı savaşlar oldu. Fakat Yoav hepsinden muzaffer döndü. Savaşlardan birinde Avner, Yoav’ın kardeşi Asael’i öldürdü.

Avner, İşboşet’le meydana gelen anlaşmazlıklardan dolayı, David’e yakınlaşmaya  karar verdi. Yirmi kişilik bir grup ile David’e gelen Avner çok iyi karşılandı. David onların şerefine bir ziyafet verdi ve onlardan barış içinde ayrıldı. O sırada Yoav bir savaştan dönmekte idi. Avner’in David tarafından iyi karşılandığını v e şerefine bir ziyafet verdiğini öğrenince, öldürülen kardeşi Asael’in öcünü almak istedi, onu izledi ve öldürdü. Yoav’ın yaptıklarını öğrenen David, çok sinirlendi ve onu lanetledi. Aynı zamanda bir gün yas tutulmasını emretti. İşboşet, Avner’in öldürüldüğünü duyunca bütün cesaretini kaybetti.

Bir gün İşboşet yatağında istirahat ederken, odasına giren iki hizmetkarı tarafından öldürüldü. Hizmetkarlar kafasını keserek David’e getirdi. Çünkü böyle yapmakla David tarafından ödüllendirileceklerini zannediyorlardı.

David, İşboşet’in kafasını görünce çok sinirlendi ve katillerin derhal öldürülmesini emretti. Avner ve İşboşet’in ölümünden sonra bütün kabileler David’e katıldı ve onu kıral olarak tanıdı. David, bütün İsrael’in kıralı olarak seçildiği zaman henüz 30 yaşındaydı.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.88)