Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

David, kahinlerin (Koenlerin) şehri olan Nov’a kaçıyor

“David, Şaul’dan kurtulmak için kaçmak zorunda kaldı. İlk önce Şemuel’in bulunduğu şehir olan Rama’ya oradan da Aron-Aberit’in bulunduğu Kahinlerin şehri Nov’a geçti. Orada David Büyük Kahin Ali’nin torunu olan Ahimeleh’le karşılaştı ve ondan ekmek, su istedi. Ahimeleh, Şaul ile David arasında geçenleri bilmediğinden David’in istediklerini verdi. O sırada Şaul’un hizmetkarlarından biri olan Doeg Aadomi oradaydı. David kendisini ihbar edeceğini bildiğinden Nov şehrinden kaçtı ve Peliştiler’in Kıralı Ahişe’ye gitti. Kendisini tanımamaları için kendine deli süsü verdi.

Oradan da çıkarak Yeuda Dağları’ndaki bir mağaraya saklandı. Kısa zamanda David’i sevenler onun çevresinde toplandı. David aynı zamanda Şaul tarafından öldürülmekten korkan kardeşlerini, anne ve babasını oraya getirdi.

Giva’da bulunan Şaul, adamlarını çağırarak onlara dedi ki, ‘Beni dinleyin Binyamin Kabilesi’nin gençleri, Yişay’ın oğlu David Kırallığı’nı elimden almak istiyor. Beni koramaya hazır mısınız?’

Hizmetkarlarından Doeg Aadomi adlı biri kırala, ‘Ey kıralım, ben Büyük Kahin Ahimeleh’in David’e yiyecek ve Golyat’ın kılıcını verdiğini gözlerimle gördüm’ dedi.

Aklını kötü fikirler kaplamış olan Şaul, derhal Ahimeleh’in getirilmesini emretti ve ona dedi ki, ‘David’in kaçmasına niçin yardım ettin?’

‘Ey yüce kıralım, diye yanıt verdi Ahimeleh. Biz David’e kötü bir maksatla yardım etmedik. Biz onun senin damadın olduğunu ve ona saygı göstermemiz gerektiğini biliyorduk. İhtiyar Şemuel dahi David’i sever ona yardım eder.’

Fakat Ahimeleh’in savunması boşunaydı. Cevabı reddeden Kıral Ahimeleh’in ve bütün kahinlerin öldürülmesini emretti. Doeg Aadomi’nin haricinde hiçbir hizmetkar bu emri yerine getirmek istemedi, çünkü Şaul’un kararı gerçeklere tamamen aykırıydı. Ancak Kıral Şaul, haklı ile haksızı ayırt edecek durumda değildi. O yalnız kırallığına göz diktiğini zannettiği kimselerin ölüme mahkum olduğu kanısında idi. Çevresindekiler de onu destekliyorlardı. Ahimeleh’in ailesinden yalnızca oğlu Evyatar hayatta kaldı.

Katliamdan kaçan Evyatar, David’in yanına geldi ve Şaul’un Kahinlere yaptığını anlattı. David bu kötü karara neden olduğu için çok üzüldü.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.83)