Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Şaul Amalekilerle savaşıyor

“Şaul, Peliştiler’le savaşıp onları İsrael topraklarından attıktan sonra Edom ve Moav ile savaştı. Nebi Şemuel, Şaul’a dedi ki, ‘Git ve Amalekiler’le savaş, çünkü onlar İsrael’in ezeli düşmanlarıdır. Yalnız onlara acımayacaksın, sana emrediyorum, çünkü bu millet İsrael için çok zararlıdır. Aynı zamanda mal ve mülkleri de yok olmalıdır.’

Şaul ve bütün ordusu Amalek ile savaşa çıktı. Allah’ın yardımıyla Amalekiler’den öç almayı başardılar. Ancak Şaul Amalekiler’in kıralı olan Agag’a acıyarak hayatını bağışladı ve mallarını yok edeceği yerde onları yağma ettirdi.

Bütün olanlardan haberdar olan Şemuel, Şaul’un Allah’ın emrini yerine getirmediğini görerek huzuruna çıktı ve gayet sert bir tavırla ona, ‘Kurban kesip de emirlerini yerine getirmemeyi Allah mı istedi senden? Şimdi de Allah’ın bana dün akşam söylediklerini dinle, ‘Şaul’u kıral seçtiğime pişman oldum. Çünkü o, benim emirlerimi dinlemedi ve sözlerimi yerine getirmedi.’

Şaul suçunu kabul etti ve onu affetmesini istedi. Fakat Şemuel, Allah’ın gözünden düştüğünü ve onun yerine bir başkasını kıral yapacağını söyledi. Şaul, buna rağmen Şemuel’den ihtiyarlar huzurunda ona tekrar aynı saygıyı göstermesini istedi.

Şemuel de Şaul’un bu arzusunu yerine getirdi.

Şemuel Kıral Agag’dan öcünü aldı ve doğum yeri olan Rama’ya dönerek ömrünün sonuna kadar Şaul ile görüşmedi.

Şemuel, Allah’ın Şaul için verdiği kötü hükümlere uzun zaman ağladı, fakat sonunda hiçbir şey değişmedi. Şaul da, Giva’daki evine üzgün ve perişan bir durumda döndü.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.77)