Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Şaul İsrael’e kıral olarak seçilir

“Binyamin kabilesinde Şaul adında bir delikanlı vardı. Babası Kiş, Şaul’u kaybolan birkaç hayvanının araması için yollamıştı. Yolda Şamuel ile karşılaştılar. Allah Şemuel’e bir gün evvel, o anda karşılaşacağı kimsenin halkın önderi olacağını söylemişti.

Şemuel, Şaul’u görür görmez onu takdis etti. Onu geceyi beraber geçirmeye davet etti ve sabahına başına yağ dökenerek onu öytü. Sonra dedi ki, ‘Allah seni mukaddes kıldı ve sen halkın başkanı olacaksın.’

Şaul bütün bu olanları kimseye anlatmadı.

Az bir zaman sonra Şemuel, halkı Mispa’ya çağırdı ve onlara dedi ki, ‘Binyamin kabilesinden Kiş’in oğlu kıral olarak tayin edildi.’

Şaul’u halka takdim etmek için aradılar. Fakat o, çok alçakgönüllü olduğundan saklanıyordu. Sonunda onu buldular, Şemuel’in huzuruna getirdiler.

Şemuel halka seslenerek, ‘Allah’ın size seçtiği kıral budur’ dedi. Bütün halk onu görünce, ‘Yaşasın kıral’ diye bağırdı.

Fakat halk arasından, ‘bu mu bizi düşmanlardan koruyacak’ diyenler oldu.  Bunun üzerine Şemuel kırallık haklarını halka anlatmak ihtiyacını duydu ve bunları bir kitapta yazdırttı.

Bu olaydan sonra herkes evine döndü. Şaul da, Allah korkusu sahibi olan büyük bir kafileyle beraber evine döndü ve basit bir insan gibi âdetleri yerine getirmeye, toprağı sürmeye devam etti.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.74)