Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İsrael Oğulları Şeumel7den kıral ister

“Şemuel ihtiyarladığını sezince işini hafifletmek için oğulları olan Yoel ve Aviya’yı kendine yardımcı seçti. Böylece onlar Şemuel7in sağ kolu oldu ve hakimlik yapmakta ona yardımcı oldular. Fakat maalesef oğulları babalarından farklı yaradılışta idi. Onlar haksız kararları vererek, rüşvet ve vergi alarak halkı yönetiyorlardı. Halk bu kötü yönetime tahammül edemiyordu. Nihayet zamanın bütün ihtiyarları Rama’ya Şemuel’in yanına gelerek, oğullarının kötü yönetimini ona anlattı ve ondan diğer milletlerde olduğu gibi halkın başında bulunacak, düşmanlarla çarpışacak bir kıral istedi.

Şemuel halkın kıral istemesine çok üzüldü. Onlara günahkar oğullarının yerine iyi hakimler bulacağına söyleyerek, bu fikirden vazgeçmelerini istedi. Fakat halkın kıral istemekte ısrar ettiğini görünce, kabileler arasında kıral olmaya layık birini aramaya başladı.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.72)