Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Şemuel İsrael’in hakimi oluyor

“İsrael Oğulları büyük mucizeyi, Aron-Aberit’in İsrael’e döndüğünü görünce, Allah’a, doğru yola dönmeye karar verdi. Bu sırada halk tarafından çok sevilen Şemuel başa geçti. Şemuel’in iyi öğütleri daima göz önünde tutuldu. Çünkü halk Şemuel’in mucize yapmak için yaratıldığına inanmıştı. Şemuel, halkı, Binyamin topraklarında bulunan Mispa şehrine çağırdı. Yeoşua’nın ölümünden sonra ilk olarak halk, önderlerinin sesini dinlemek için toplanmışlardı. Mispa şehrinde, Şemuel onları, Allah’a karşı suç işlediklerine dair ikna etti. Herkes bir ağızdan ‘Allahımıza  karşı suç işledik’ dedi ve o gün oruç tuttu. İsrael Oğulları’nın Mispa şehrinde toplandıklarını haber alan Peliştiler, onların kendilerine karış savaşacaklarını zannetti ve büyük bir ordu ile İsrael’e savaş açtılar. Şemuel halka bu savaşı kazanacaklarını söyledi. İsrael Oğulları büyük bir cesaretle savaşa çıktı ve düşman büyük bir yenilgiye uğratılarak kovuldu.

Bu zafer İsrael oğulları’nı sevindirdi. Bu savaştan sonra etraftaki bütün devletler İsrael ile savaşa girmekten korktu.

Şemuel her yıl evinden çıkar, şehirden şehre giderek İsrael oğulları’na hakimlik eder ve onlara tanrının emirlerini öğretirdi.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.72)