Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Aron-Aberit Peliştiler’in elinde

“Peliştiler Aron-Aberit’i kendi şehirlerinden biri olan Aşdod’a götürdü ve en büyük tanrılarından Dagon’un yanına koydular. Bir sabah Aşdod Halkı Dagon’un bulunduğu bütün yerin harabeye dönmüş olduğunu gördü. Aynı zamanda şehir halkı da bulaşıcı hastalıklardan ölüyordu. Peliştiler başlarına gelen bu felaketler karşısında, olanları sihirbazlara anlattılar. Onlar da, ‘Bunların nedeni Aron-Aberit’tir. Felaketlerden kurtulmanın tek çaresi onu geriye yollamaktır’ dedi. Bunun üzerine Peliştiler zaman kaybetmeden bir çift ineğin çektiği bir araba hazırladı ve üstüne Aron-Aberit ile bir sandık mücevher koydu. Böyle yapmakla büyük günahı affettirmek istiyorlardı. Hasat zamanı olduğu için tarlalarda bulunan Bet-Şemes Halkı arabanın gelişini görünce, koşarak Allah’a kurbanlar kesti. Fakat halkın bir kısmı Aron-Aberit’i yakından görmek istedi ve ona çok yaklaştı. Ancak Allah’ın kutsallığını gören 70 kişi hemen orada öldü. Bet-Şemes Halkı bu olay karşısında çok korktu ve en yakın şehir olan Kiryat-Yearim’e haber yollayarak Aron-Aberit’i alarak şehirlerine götürdü ve onu Avinoam’ın evinde bıraktılar. Aron-Aberit’in bakımı ve korunması için de Avinoam’ın oğlu Elazar’ı seçtiler.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.71)