Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 


Şemuel’in çocukluğu

“Rama şehrinde Elkama adında, tanınmış büyük bir adam yaşıyordu. Elkana, Levi kabilesine mensup olan Korah sülalesindendi. Elkana ve karısı Hana’nın çocukları olmuyordu. Elkana her yıl Şilo’ya gider, Allah’a kurban keserdi. Seyahatlerinde karısı Hana da ona refakat ederdi.

Bir sene, Hana kurbanı kestikten sonra, kutsal yere yaklaştı ve gözlerinde yaşlarıyla şu duayı yaptı: ‘Ey Allahım, eğer duamı kabul eder de bana bir çocuk verirsen on Nazir yapacağım ve hayatı boyunca senin hizmetkarın olacak.’

Hana’nın uzun zaman kutsal yerde kaldığını ve devamlı mırıldandığını gören Büyük Kahin Eli, onun sarhoş olduğunu zannetti ve dedi ki: ‘Ey kadın, ne zamana kadar böyle sarhoş kalacaksın?’

‘Ben hiç içki içmedim. Büyük bir derdim olduğu için tanrıya dua etmeye geldim.’

‘Sen güle güle git, dedi Eli. Tanrı senin duanı kabul edip, arzunu yerine getirecektir.’

Bir yıl geçtikten sonra Hana’nın bir oğlu oldu ve Şemuel adı verildi. Hana çocuğu sütten kestikten sonra onu Eli’nin yanına getirdi. Hana, Allah’a, duasını kabul edip arzusunu yerine getirdiği için teşekkür etti. Bunun şerefine de bir ilahi yazdı.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.69)