Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Büyük Koen (kahin) Eli

“Şimşon’un ölümünden sonra Peliştiler İsrael Oğulları’na büyük zarar verdi. O zamanlarda Büyük Kahin olan Eli İsrael Oğulları’nın hakimi oldu. İyi ve dürüstü bir adam olan Eli, Şilo’daki Allah’ın evine gelen herkese çok tanrılı dinlere, başka Allahlara inanmamalarını söyler, halkı doğru yola sokmaya çalışırdı. Eli’nin oğulları olan Hofni ve Pinhas da Allah’ın evinin hizmetkarlarıydı. Fakat onlar görevlerini ihmal ederler ve yaptıkları kötü işlerle halka günah işletirlerdi. Eli ise onları terbiye edebilecek durumda değildi. Bu da büyük zararlara yol açıyordu.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.68)