Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Şimşon İsrael hakimi oluyor

“Halkın başına geçen Şimşon, İsrael’i 20 yıl yönetti. Şimşon’un kuvveti Peliştiler’i çok korkuttu ve İsrael’e saldırma cesaretini asla gösteremediler. Bütün halk, başlarında bulunan hakim ile birleşse idi, düşmanlarını kolayca yenebilirlerdi. Fakat herkes atalarının dinine bağlı değildi ve kendilerini Peliştiler’i yenemeyecek kadar zayıf sanarak onlara devamlı vergi verirdi.

Peliştiler’in işgali altında bulunan Aza’da Şimşon bir gün dolaşırken halk, onu tutuklayıp ondan kurtulmak istedi ve şehrin kapılarını kapayıp geceleyin uyurken yakalamaya karar verdi. Ancak, Peliştiler’i çok iyi tanıyan Şimşon onları atlatmayı başardı ve izini kaybettirdi. Şehrin bir tarafında onu ararlarken, kendisi diğer taraftan şehrin kapısına yaklaştı, kapıları sökerek sırtına aldı ve en yakın dağa bıraktı.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.67)