Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Bet-Lehemli İvsan

“Yiftah’tan sonra devletin başına Bet-Lehemli İvsan geçti. Çok büyük bir ailesi olan İvsan yedi yıl hakimlik yaptı ve Bet-Lehem’de öldü.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.62)