Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeoşua, halka daima Allah’ın yolunda yürümelerini emrediyor

“İsrael Oğulları, Kenaan topraklarını bölüştükten sonra, Mişkan’ı Şilo şehrine nakletti. Allah’a yapılan kurbanlar burada yapılmaya başlandı ve aynı zamanda Yeoşua halka dini kanun ve kaideleri burada öğretmeye devam etti.

Reuven, Gad ve Menaşe’nin yarım kabilesi kardeşlerinden uzak olduğu için, Yarden’in yakınlarında yapılacak kurbanlar için büyük bir yer inşa ettiler.. diğer kabileler ise bu işten memnun olmadılar, çünkü bu kardeşlerinden büsbütün ayrılmalarına neden olabilirdi. Bunun üzerine Yeoşua 11 kişilik bir heyet kurdu ve başlarına Elazar Koen’in oğlu Pinhas’ı geçirdi. Bunlar iki buçuk kabileye gidip yeni yapılan inşaatın nedenini sordu. Fakat onlar şu yanıtı verdi: “Bizim yaptığımız bu inşaat kurban kesmek için değil, bizden sonra gelecek nesillere bir hatıra bırakmak içindir; Yarden nehrinin bizi kardeşlerimizden ayırmasına rağmen asla birbirimizden ayrılmayacağız, her zaman birlik ve beraberlik içinde yaşayacağız.”

İki buçuk kabile tarafından verilen bu cevap heyeti memnun etti ve böylece yapılan bu inşaattan dolayı üzülen diğer kabileler teselli oldu.”

(İbraniler’in Öyküsü, Rabbi Nisim Behar,s.53)